Prijava agencije


Poštovani/a,
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 (GDPR) za poslovnu suradnju potrebna nam je vaša suglasnost da možemo prikupljati i čuvati vaše osobne podatke:

ZA SVA DODATNA PITANJA ILI DOGOVOR ZA PREZENTACIJU BOOKIT RJEŠENJA MOŽETE NAS KONTAKTIRATI I NA +385 01 2353 729
Vašu suglasnost i podatke koje ste nam dostavili obrađivat ćemo ručno i automatski, sukladno svim propisima. Vi u svakom trenutku imate pravo povući svoju suglasnost pisanim putem na naš mail book@bookit.hr .
Stojimo vam na usluzi za sva vaša pitanja i prijedloge.